مرکز تخصصی آموزشی کارمانا برگزار میکند :

دوره مقدماتی کارمانای کودک و نوجوان

بهترین زمان موثر یادگیری مهارتهای نرم و آموزش توانمندی های کسب و کار در دوران کودک و نوجوان است. کارمانای کودک و نوجوان شما را در آموزش مهارتهای نرم و ورود به دنیای کسب و کار آماده می سازد. لازمه موفقیت در هر شغلی که بخواهید در آینده انتخاب کنید، داشتن مهارت است. تیم تخصصی کارمانای کودک و نوجوان، یاریگر شما در امر آموزش این مهارتها بصورت کاربردی خواهد بود.

برای ثبت نام در دوره کارمانای کودک و نوجوان فرم روبرو را تکمیل کنید